Welkom bij HERE ProjectenBouwmanagementInstallatie AdviesEnergie AdviesEnergetisch RenoverenContact
Kwaliteitsbewaking

"Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen"
Jarenlange ervaring in het bouwproces maakt HERE een ideale partner. Wij bouwen mee aan de kwaliteit door steekproefsgewijs " de vinger op de zere plek te leggen" waardoor de faalkosten uiteindelijk dalen en de kwaliteit van het project stijgt. Het resultaat is een win - win situatie voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen.

Werkwijze

Vooraf worden in overleg met de diverse partijen de kaders vastgesteld die voor het project gaan gelden.
Op de bouwplaats ontstaat hierdoor een heldere vorm van communicatie tussen de diverse partijen.
Keuzes en kwaliteitsaspecten worden vooraf besproken.
De transparante rapportages leveren een vertrouwd beeld op voor alle betrokkenen.
Onnodige faalkosten worden voorkomen.
De inzet van de juiste inspectiemethodes leiden tot tevreden partijen en de beoogde kwaliteit.

 Voorbereiding
Offerteaanvraag
Bouwbegeleiding
Kwaliteitsbewaking
Nazorg
MJOP
Energie
Welkom bij HERE ProjectenBouwmanagementInstallatie AdviesEnergie AdviesEnergetisch RenoverenContact